Blog - Lockers kopen - Hoofdstuk 3.1 - Hoeveel lockers zijn nodig? | Lockershop.be by Ghala Bedrijfsinrichting

door Ghala Webwinkels 13-05-2011 12:10

3.1 Hoeveel mensen gaan gebruik maken van de lockers?

Om tot de juiste keuze te komen is allereerst van belang vast te stellen hoeveel mensen gebruik gaan maken van de lockers en op welke manier men er gebruik van gaan maken.

3.1.1 Lockers op scholen

lockers schoolOp scholen worden lockers over het algemeen toegewezen aan 1 persoon die de locker voor een jaar huurt cq. gebruikt.

Het aantal benodigde lockers komt zodoende 1 op 1 overeen met het aantal leerlingen op een school die een locker willen huren.

Voor scholen is het dan ook vrij eenvoudig te bepalen hoeveel lockers noodzakelijk zijn om de behoefte te dekken.

Anders wordt het als een school gebruik gaat maken van wisselgebruikers / wisselvakken, echter komt dit in de praktijk op lagere of middelbare scholen vrijwel niet voor.

Het aantal lockers wordt als volgt bepaald:

 • Het benodigde aantal lockers gelijk aan het aantal leerlingen op een school indien vanuit de school de verplichting wordt opgelegd aan iedere leerling een locker te gebruiken. of:
 • Het benodigde aantal lockers gelijk aan het aantal leerlingen dat een locker wenst op een school indien de leerling vrij is in de keuze een locker te huren of niet.  

3.1.2 Lockers op kantoren

Meer en meer bedrijven gaan gebruik maken van lockers voor medewerkers om persoonlijke- en bedrijfseigendommen in te bewaren.

Dit is ontegenzeggelijk het gevolg van de opkomst van wat ‘het nieuwe werken’ wordt genoemd: Werknemers bepalen zelf waar, wanneer en op welke wijze zij hun werkzaamheden verrichten.

Als gevolg hiervan zal een deel van de medewerkers meer thuis of op externe locaties gaan werken waardoor de fysieke aanwezigheid op kantoor sterk vermindert.

Medewerkers zullen dan ook niet langer de beschikking hebben over een eigen werkplek maar gebruik gaan maken van flexplekken die dagelijks kunnen variëren.

Om toch een eigen plek te hebben voor persoonlijke eigendommen wordt door vrijwel alle organisaties waar wij ervaring mee hebben gekozen voor lockers op een centrale plek in het kantoor.

In sommige gevallen wordt per medewerker één vaste locker geplaatst die is toegewezen aan die medewerker en in andere gevallen wordt er uitgegaan van wisselgebruikers.

Hierbij kan een locker voor maximaal een dag gebruikt worden door een medewerker waarna deze ’s-avonds al dan niet automatisch opengaat zodat de locker de volgende dag weer beschikbaar is voor een andere medewerker.

Het is voor kantoren dus van belang te bepalen welke werkwijze door de organisatie gehanteerd wordt, en welk systeem gebruikt gaat worden.

 • Bij persoonlijke toewijzing van lockers aan medewerkers is het benodigde aantal lockers gelijk aan het aantal medewerkers van de organisatie.
 • Bij wisselgebruikers is het aantal benodigde lockers gelijk aan de verwachte gemiddelde of maximale bezettingsgraad x het aantal medewerkers van een organisatie.
 • Een derde manier is uit te gaan van het aantal te creëeren flexplekken en dit aantal als benodigd aantal lockers te nemen.

 

Voorbeeld

Bij Lockershop hebben we zo’n 20 medewerkers. Als we op de traditionele manier zouden werken met 1 locker per persoon zou dit 20 lockers betekenen.

Van de 20 medewerkers zijn er 5 gebonden aan de werkplek waardoor zij bij ons een vaste locker hebben (monteurs, magazijnmedewerkers en chauffeurs). De andere 15 hebben de mogelijkheid al dan niet thuis te werken of op een andere externe locatie.

De maximale bezettingsgraad bij ons op kantoor van die medewerkers is 60%

Zodoende hebben wij genoemde 5 persoonsgebonden lockers en 60% x 15 = 9 flexibel ingedeelde lockers hetgeen totaal 14 stuks lockers betekent. Een besparing van 30% ten opzichte van de traditionele situatie.

3.1.3 Lockers in ziekenhuizen en levensmiddelenbedrijven

lockers ziekenhuisOmgevingen waarin hygiëne van groot belang is worden in vrijwel 100% van de gevallen voorzien van goed geoutilleerde kleedruimtes.

Zowel in een medische omgeving als in levensmiddelenbedrijven moet kruisbesmetting tussen bedrijfs- en privékleding voorkomen worden alsook in sommige gevallen kruisbesmetting tussen bedrijfskleding van verschillende afdelingen.

Dit is bijvoorbeeld het geval als men in een levensmiddelenbedrijf beschikt over high-care en medium-carezones terwijl hiervoor geen gescheiden kleedruimtes aanwezig zijn.

Kenmerken in deze omgevingen voor wat betreft de aantallen zijn over het algemeen:

 • Individueel toegewezen lockers voor de vaste medewerkers van de organisatie.
 • Daarnaast een aantal flexibel toe te wijzen lockers voor tijdelijk personeel of uitzendkrachten.
 • Duidelijke scheiding in de locker voor privékleding en bedrijfskleding als bedrijfskleding meerdere malen gebruikt wordt voordat deze gewassen wordt óf
 • Één locker voor de privékleding en aanvullend waskasten voor het verstrekken van schone bedrijfskleding en het innemen van vuile bedrijfskleding

 

Op basis hiervan kan men voor de bepaling van de aantallen benodigde lockers dus uitgaan van:

 1. Totaal aantal vaste medewerkers + maximaal aantal tijdelijke medewerkers per dag + maximaal aantal uitzendkrachten per dag + aanvullende lockers voor uitgifte schone bedrijfskleding + aanvullende lockers voor inname vuile bedrijfskleding + aanvullende lockers voor schoenen, laarzen etc.
 2. (Totaal aantal vaste medewerkers + maximaal aantal tijdelijke medewerkers per dag + maximaal aantal uitzendkrachten per dag) x 2 + aanvullende lockers voor uitgifte schone bedrijfskleding + aanvullende lockers voor inname vuile bedrijfskleding + aanvullende lockers voor schoenen, laarzen etc. Deze situatie treed op als er meerdere verkleedmomenten op een dag zijn of als kleding gedurende een langere periode gebruikt wordt maar geen kruisbesmetting met privékleding mag optreden.

 

3.1.4 Lockers in sportscholen en fitnessruimtes

lockers sportschoolLogischerwijs zijn bezoekers van sportscholen of fitnessruimtes verplicht zich om te kleden voordat zij de sportzaal betreden.

De basic sportscholen bieden een eenvoudige kleedruimte waar men zich kan omkleden en de privékleding in de sporttas meeneemt de sportzaal in, of laat hangen aan de garderobes die in de kleedruimte aanwezig zijn.

Deze mogelijkheid wordt dan aangevuld met de optie om een locker te huren gedurende een dag of een dagdeel.

De lockers die in dat geval worden toegepast kunnen worden voorzien van een zogenaamd kassierslot indien men geen receptiefunctie wil inrichten voor sleutelbeheer of verhuur van lockers.

In de betere / luxere sportscholen zijn standaard lockers beschikbaar voor alle bezoekers die onbeperkt gebruikt kunnen worden.

Het bepalen van de benodigde aantallen is in het eerste geval lastig en zal op basis van historische gegevens of vergelijkbare cijfers van andere sportscholen bepaald moeten worden.

Prijsstelling van de huur en de bereidheid van een bezoeker te betalen voor de huur van een locker spelen daarin een rol.

In de tweede situatie waarbij voor iedere bezoeker een locker beschikbaar is, lijkt het voor de hand te liggen uit te gaan van het maximaal aantal bezoekers in de sportschool als maatstaf voor het aantal benodigde lockers.

Houdt er echter rekening mee dat het goedkoper is uit te gaan van de gemiddelde bezettingsgraad, of iets hoger.

Temeer omdat het aanbieden van lockers niet betekent dat er ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt gaat worden.

Voorbeeld

 

inrichting sportschool

Een voorbeeld is een sportschool die wij begin 2011 hebben voorzien van lockers.

Op basis van de vloeroppervlakte, indeling en aantal beschikbare toestellen zou de sportschool een maximum van zo’n 100 bezoekers gelijktijdig kunnen bedienen.

De sportschoolhouder wilde voor iedereen die mogelijkerwijs aanwezig zou kunnen zijn een locker, en dus niet voor slechts 60 mensen die de gemiddelde bezetting vormden.

De sportschool vroeg dus voor iedere bezoeker een locker wat in eerste instantie een offerteaanvraag voor 100 stuks opleverde.

Tijdens een bezoek van ons bleek meteen al dat 10% omgekleed en wel in de sportschool binnenkwam en verder geen gebruik maakte van de kleedruimte om zich om te kleden.

Verder heeft de sportschoolhouder bij zijn bezoekers nagevraagd in hoeverre zij gebruik zouden maken van lockers indien deze beschikbaar zouden zijn.

Het bleek dat ondanks de aanwezigheid van lockers toch 15% zijn kleding niet in de lockers zou achterlaten maar mee zou nemen in de sporttas de sportzaal in.

Reden: Spullen bij de hand willen hebben, bang voor diefstal, etc. Per saldo blijven van de 100 lockers uiteindelijk 75 lockers over.

Een besparing van 25% door goed te kijken naar het gedrag van de bezoekers.

Voor sportscholen kan men dus kort de volgende berekening hanteren:

 • Aantal lockers = maximum aantal bezoekers – percentage bezoekers dat al omgekleed binnenkomt – aantal bezoekers dat kleding meeneemt de zaal in.

 

e-book Lockers kopen

lockers kopenBovenstaande tekst komt uit het e-book Lockers kopen dat door lockershop is geschreven en gratis ter beschikking wordt gesteld.


 

Download het e-book lockers kopen. (PDF, 2 MB)

Surfen door de online versie kan natuurlijk ook: