Blog - Bijzondere schoolgebouwen - deel 1 - Orestad Gymnasium | Lockershop.be by Ghala Bedrijfsinrichting

door Frans Sijtsma 29-09-2014 15:58

Onderwijs is voortdurend in beweging. Nieuwe lesmethoden, inrichting, meer commicatiemogelijkheden, wifi voor de studenten, intrede van IT in het onderwijs. In deze serie een overzicht van bijzondere schoolgebouwen in Nederland en daarbuiten.

Deel 1 - Ørestad College - Denemarken

Het Ørestad College is het eerste in Denemarken dat als uitgangspunt voor het ontwerp nieuwe inzichten op het gebiede van schoolorganisatie en lesmethoden toepaste.

Communicatie, Interactie en Synergie zijn de sleutelwoorden die aan het ontwerp en de bouw ten grondslag lagen. Het hele project laat een vooruitziende blik op openheid en flexibiliteit zien om verschillende teamgroottes te huisvesten. Van individuën tot groepen en klassen, iedereen vindt zijn plek in de school. Ørestad College tracht met haar visie aan te sluiten bij internationale tendensen en wil een meer natuurlijke manier van studeren faciliteren waarbij IT als belangrijkste hulpmiddel voor de studenten voorop staat. De intentie was het versterken van de zelfstudie bij studenten en de verantwoordelijkheid hiervoor ook bij de studenten neer te leggen.

Opvallend detail is dat het college geen klaslokalen meer heeft.

Onderstaande video heeft een goede indruk van het Orestad. Overige verwijzingen vind je onder de video

 


Meer op wikipedia en e-architect

Meer weten over de inrichting van aula´s en garderobes bij scholen als Orestad? Neem dan contact met ons op